แบบประเมินการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ กองกลาง

แบบประเมินนี้ทำขึ้นเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาานของพนักงานขับรถยนต์และหน่วยงานขอใช้บริการ

แบบประเมินพนักงานขับรถยนต์กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการประเมิน