ป้ายแบนเนอร์กองกลางQR CODE ประเมินผลย้อนหลัง
พนักงานขับรถยนต์

ทั้งหมด 70 คน

จำนวนรถในระบบ

195 คัน


รายการการขอใช้รถ กองกลาง
5 ก.พ. 2566
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
4481 12:00 / 5 ก.พ. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เดินทาง รับ คณาจารย์และนิสิต จากสนามบินสุวรรณภูมิ
สถานที่ไป : สนามบินสุวรรณภูมิ - ม. มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 35
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สนามบินสุวรรณภูมิ
ผู้ขอใช้รถ : นาย เอกภูมิ วงษาไฮ
หมายเหตุ : -
07:00 / 6 ม.ค. 2566
4586 23:30 / 5 ก.พ. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เดินทาง รับ คณาจารย์และนิสิต จากสนามบินสุวรรณภูมิ
สถานที่ไป : สนามบินสุวรรณภูมิ - ม. มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 35
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สนามบินสุวรรณภูมิ
ผู้ขอใช้รถ : นาย เอกภูมิ วงษาไฮ
หมายเหตุ : ยกเลิกไม่มีรถให้บริการ
07:00 / 6 ก.พ. 2566
4758 09:00 / 5 ก.พ. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อรับส่งนิสิตโครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 25
สถานที่ไป : เขาพนมรุ้ง / สนามช้าง จ.บุรีรัมย์
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : วันที่ 9 กพ.66 รถบัส รับนิสิตที่โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ไป จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 07.00 น. / วันที่ 5 - 6 ก.พ. 66 รับ-ส่ง สนามบิน (แจ้งนัดหมายอีกครั้ง)
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว พัชรากร ภูมิพฤกษ์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 9 ก.พ. 2566
4907 14:00 / 5 ก.พ. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนิสิตไปวัดพระยืน / ส่งลงพื้นที่นาดูน
สถานที่ไป : วัดพระยืน/ อ.นาดูน
จำนวนผู้โดยสาร : 40
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : กองกิจการนิสิต
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว พัชรากร ภูมิพฤกษ์
หมายเหตุ : ยกเลิก
07:00 / 5 ก.พ. 2566
5210 06:00 / 5 ก.พ. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ปฎิบัติราชการ - รับผุ้บริหารสนามบินขอนแก่น - ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 หากทราบเที่ยวบินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สถานที่ไป : สนามบิน - ขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 1
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : สนามบินขอนแก่น (ผศ.มลฤดี เชาวรัตน์ ) หากทราบเที่ยวบินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว ศศิวิมล จันทร์เปล่ง
หมายเหตุ : ยกลิกแจ้งผู้ประสานแล้ว ท่านรองฯเดินกลังเอง 2/01/66
07:00 / 5 ก.พ. 2566
5238 13:00 / 5 ก.พ. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ท่านอธิการ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
สถานที่ไป : วัดอภิสิทธิ์
จำนวนผู้โดยสาร : 5
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นาง ชุติมา โหรากุล
หมายเหตุ : -
07:00 / 5 ก.พ. 2566