ป้ายแบนเนอร์กองกลางQR CODE ประเมินผลย้อนหลัง
พนักงานขับรถยนต์

ทั้งหมด 70 คน

จำนวนรถในระบบ

196 คัน


รายการการขอใช้รถ กองกลาง
23 มี.ค. 2566
ที่ เวลาเดินทาง/วันเดินทาง รายละเอียด เวลาที่กลับ/วันที่กลับ สถานะ รถยนต์ และ พขร.ที่อนุมัติ
5736 06:30 / 23 มี.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกฯ
สถานที่ไป : รพ.กาฬสินธุ์
จำนวนผู้โดยสาร : 30
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : -
07:00 / 23 มี.ค. 2566
6042 07:00 / 23 มี.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.00 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 23 มี.ค. 2566
6096 07:30 / 23 มี.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งอาจารย์ขึ้นนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
สถานที่ไป : รพ.มหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 07.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 23 มี.ค. 2566
6457 11:00 / 23 มี.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : เพื่อเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ไป : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 24
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว นัฐณิชา คำตา
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 23 มี.ค. 2566
6690 06:30 / 23 มี.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งคณจารย์และนิสิตขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกฯ
สถานที่ไป : รพ.ร้อยเอ็ด
จำนวนผู้โดยสาร : 10
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 06.30 น.
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จันทร์จิรา สวาทพงษ์
หมายเหตุ : ไม่มี
07:00 / 23 มี.ค. 2566
6727 08:30 / 23 มี.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : พาคณะอาจารย์ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐาน อย.
สถานที่ไป : สสจ มหาสารคาม และ คณะเทคโนโลยี เขตพื้นที่นาสีนวน
จำนวนผู้โดยสาร : 7
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว สุภัค ลี้สงวน
หมายเหตุ : -
07:00 / 23 มี.ค. 2566
6788 09:00 / 23 มี.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ติดต่อราชการ
สถานที่ไป : ศาลอาญาคดีทุจริตประประพฤติมิชอบภาค 4
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หลังอาคารบรมราชกุมารี
ผู้ขอใช้รถ : นาง พจนีย์ ศรีเปารยะ
หมายเหตุ : -
07:00 / 23 มี.ค. 2566
6799 10:00 / 23 มี.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 23 มี.ค. 2566
6800 14:00 / 23 มี.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : รับส่งหนังสื่อที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ไป : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : หน้าคณะเทคโนโลยี
ผู้ขอใช้รถ : นาย อภิเชษฐ์ เฉิดมงคล
หมายเหตุ : -
07:00 / 23 มี.ค. 2566
6926 21:00 / 23 มี.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : ประสานงานคดี
สถานที่ไป : สำนักงานอัยการ จังหวัดขอนแก่น
จำนวนผู้โดยสาร : 2
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : ข้างร้านกาแฟ ข้างตึกบรมฯ
ผู้ขอใช้รถ : นาย นิติสิทธิ์ โคตุโร
หมายเหตุ : -
07:00 / 23 มี.ค. 2566
6927 09:00 / 23 มี.ค. 2566 วัตถุประสงค์ขอใช้รถ : นำนิสิตต่างชาติ ขอต่ออายุวีซ่าและทำ Re-Entry
สถานที่ไป : ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม
จำนวนผู้โดยสาร : 4
สถานที่นัดหมายผู้โดยสาร : อาคารสโมสรบุคลากร
ผู้ขอใช้รถ : นางสาว จีรนันท์ สุทธิจันทร์
หมายเหตุ : -
07:00 / 23 มี.ค. 2566